Com fer la motxilla?

Al cau fem moltes sortides durant el curs. A més, també fem almenys uns campaments o ruta a l’any on ens passem diversos dies fora. És per això que és molt important que els infants i joves sàpiguen com fer la motxilla. Alguns consells per a fer-la correctament:

  1. Els infants i joves han de fer la motxilla. A la sortida hi haurà l’infant sol i ha de saber on són les coses. És per això que ha de fer la motxilla ell (ja sigui amb els seus pares com sol). D’aquesta manera també es responsabilitza de les seves coses abans de començar.
  2. Portar la roba i els objectes personals marcats. Per evitar que es perdin les coses es recomana portar-ho tot marcat amb noms i cognoms. A les sortides hi ha molts infants i és molt fàcil que es barregin coses entre ells. Si està tot marcat serà més fàcil que les coses es puguin tornar.
  3. Fer una llista. Abans de començar és important saber què cal posar a la motxilla i prepara-ho tot abans de col·locar res dins. Això permet portar les coses necessàries i no sobrecarregar la motxilla de coses innecessàries. La llista s’ha d’anar mirant durant tot el procés i permet assegurar-se del fet que hi sigui tot.
  4. Posar les coses a la motxilla amb ordre. L’ideal és que les coses més pesades es posin a baix de la motxilla, així com les coses que es faran servir menys. Això ajuda al fet que no s’hagi de desmuntar de motxilla a la primera de canvi. A part, les butxaques del costat han de servir per posar-hi objectes petits, la cantimplora o objectes que s’hagin de tenir a mà. També s’ha de tenir en compte que el pes estigui repartit entre els dos costats.
  5. Portar bosses per diferenciar la roba bruta de la neta. En el cas de sortides de més de dos dies com campaments, el més còmode és poder diferenciar fàcilment la roba que t’has posat que la que no. A més, el més recomanable és portar una bossa de roba per la roba bruta, ja que no fa tanta pudor
  6. El mòbil i els aparells electrònics, a casa. Les sortides són uns moments de desconnexió del dia a dia. Són el moment ideal per estar amb els companys i viure experiències diferents.
  7. No portar res a fora. Si hi ha alguna penjada a fora vol dir quec s’han portat més coses de les necessàries o que cal una motxilla més gran. Si passa al revisar-ho perquè no es repeteixi la propera vegada.

Què cal dur de sortida/campaments?