Agrupament

Nom: AEiG Flos i Calcat

Adreça: Rial de Sa Clavella 138 baixos

Codi postal: 08350

Població: Arenys de Mar

Comarca: Maresme

Web: www.cauflosicalcat.org

Adreça de correu electròniccauflosicalcat@gmail.com

Àmbit: Educatiu

Nombre de socis: 90

Data de constitució de l’entitat: 31-12-1952

NIF: G08931974

Núm. registre d’entitat a la Generalitat: 00280